Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maːŋ˧˧ kaː˧˥maːŋ˧˥ ka̰ː˩˧maːŋ˧˧ kaː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːŋ˧˥ kaː˩˩maːŋ˧˥˧ ka̰ː˩˧

Định nghĩa sửa

mang cá

  1. bộ phận của con cá dùng để thở
  2. Đường dốchai bên bờ sông, nối vào hai đầu cầu.


Dịch sửa

Tham khảo sửa