Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔt˨˩ ʨiə̤w˨˩mo̰k˨˨ ʨiəw˧˧mok˨˩˨ ʨiəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mot˨˨ ʨiəw˧˧mo̰t˨˨ ʨiəw˧˧

Danh từ Sửa đổi

một chiều

 1. Hướng duy nhất, không có hướng ngược lại.
  đường một chiều
  dòng điện một chiều
 2. Chỉ một phía, một mặt, thiếu hẳn những phía khác, mặt khác.
  suy nghĩ một chiều
  thông tin một chiều
  đoàn kết một chiều

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

 • Tra từ: Hệ thống từ điển chuyên ngành mở - Free Online Vietnamese dictionary, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam