Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mə̰ʔt˨˩ tʰaːm˧˥mə̰k˨˨ tʰa̰ːm˩˧mək˨˩˨ tʰaːm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mət˨˨ tʰaːm˩˩mə̰t˨˨ tʰaːm˩˩mə̰t˨˨ tʰa̰ːm˩˧

Danh từ

sửa

mật thám

  1. Kẻ chuyên dò xét cách mạng và các hành độnghại cho việc cai trị của thực dân Pháp.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa