Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kaːj˧˧ ʨḭʔ˨˩kaːj˧˥ tʂḭ˨˨kaːj˧˧ tʂi˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːj˧˥ tʂi˨˨kaːj˧˥ tʂḭ˨˨kaːj˧˥˧ tʂḭ˨˨

Động từ sửa

cai trị

  1. Sử dụng, điều khiển bộ máy hành chính nhằm thống trị, áp bức.
    Chính sách cai trị của thực dân.

Tham khảo sửa