Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mə̤ŋ˨˩məŋ˧˧məŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

mầng

  1. Xem mừng

Tham khảo sửa