Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məŋ˧˧məŋ˧˥məŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məŋ˧˥məŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

mâng

  1. Xem Mưng
    Cái nhọt mâng to quá.

Tham khảo sửa