Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṳŋ˨˩muŋ˧˧muŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

mùng

  1. Màn chống muỗi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa