Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hï̤ŋ˨˩ zaːŋ˧˥hïn˧˧ ja̰ːŋ˩˧hɨn˨˩ jaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hïŋ˧˧ ɟaːŋ˩˩hïŋ˧˧ ɟa̰ːŋ˩˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

hình dáng

  1. Vẻ bề ngoài.
    Anh ấy có hình dáng vạm vỡ.

Tham khảo Sửa đổi