Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xum˧˥ num˧˥kʰṵm˩˧ nṵm˩˧kʰum˧˥ num˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xum˩˩ num˩˩xṵm˩˧ nṵm˩˧

Động từ Sửa đổi

khúm núm

  1. điệu bộ co ro, thu gập người lại, biểu lộ vẻ e dèlễ phép, cung kính trước người khác.
    Khúm núm trước cán bộ cấp trên.
    Thói khúm núm bợ đỡ của bọn đầy tớ.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi