Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
leʔe˧˥ fɛp˧˥le˧˩˨ fɛ̰p˩˧le˨˩˦ fɛp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lḛ˩˧ fɛp˩˩le˧˩ fɛp˩˩lḛ˨˨ fɛ̰p˩˧

Danh từ sửa

lễ phép

  1. Thái độ đúng mực, kính trọng người trên.
    Học trò phải giữ lễ phép .
    Cô là người có lễ phép.

Tính từ sửa

lễ phép

  1. lễ phép.
    Nói năng lễ phép .
    Cậu học trò lễ phép.

Tham khảo sửa