Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤˨˩ lawŋ˧˥˧˧ la̰wŋ˩˧˨˩ lawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧ lawŋ˩˩˧˧ la̰wŋ˩˧

Danh từ sửa

từ lóng

  1. Xem tiếng lóng