Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lum˧˥ xum˧˥lṵm˩˧ kʰṵm˩˧lum˧˥ kʰum˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lum˩˩ xum˩˩lṵm˩˧ xṵm˩˧

Từ tương tự

sửa

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa