Tiếng LitvaSửa đổi

Đại từSửa đổi

ji ngôi thứ ba số ít gc

  1. , chị, , .