Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɪ.ˌmæ.dʒə.ˈneɪ.ʃən/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

imagination /ɪ.ˌmæ.dʒə.ˈneɪ.ʃən/

 1. Sức tưởng tượng, trí tưởng tượng; sự tưởng tượng.
 2. Điều tưởng tượng.
 3. Khả năng hư cấu (trong văn học).
 4. Khả năng sáng tạo.
  to apply a mythod with imagination — áp dụng sáng tạo một phương pháp

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /i.ma.ʒi.na.sjɔ̃/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
imagination
/i.ma.ʒi.na.sjɔ̃/
imaginations
/i.ma.ʒi.na.sjɔ̃/

imagination gc /i.ma.ʒi.na.sjɔ̃/

 1. Sức tưởng tượng.
  Imagination reproductrice — sức tưởng tượng tạo lại
 2. Điều tưởng tượng.
  Une bizarre imagination — điều tưởng tượng kỳ dị
  C’est une pure imagination — đó là một điều tưởng tượng hoàn toàn

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa