Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Danh từ sửa

hyperbol

  1. Tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳnghiệu khoảng cách tới hai điểm cố địnhkhông đổi.
    Đồ thị hàm số y = 1/x là đường hyperbol.

Tham khảo sửa

  • Hyperbol, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam