Tiếng Na Uy sửa

 
hund

Danh từ sửa

  Xác định Bất định
Số ít hund hundlen
Số nhiều hundler hundlene

hund

 1. Con chó.
  å ha hunden i band
  som hund og katt — Như chó với mèo (kẻ thù).
  å gå i hundene — Sa vào cuộc đời cùng khổ.
  Der ligger hunden begravet. — Đó chính là nguyên nhân.
  røde hunder — Bệnh phong chẩn, ban.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa