Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xo̰˧˩˧ sə̰ː˧˩˧kʰo˧˩˨ ʂəː˧˩˨kʰo˨˩˦ ʂəː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xo˧˩ ʂəː˧˩xo̰ʔ˧˩ ʂə̰ːʔ˧˩

Tính từ sửa

khổ sở

  1. Đau đớn cơ cực.
    Tình cảnh khổ sở.

Dịch sửa

Tham khảo sửa