Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ tʰən˧˧˧˥ tʰəŋ˧˥˧˧ tʰəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ tʰən˧˥˧˥˧ tʰən˧˥˧

Tính từ

sửa

hư thân

  1. Hư hỏng về hạnh kiểm, đạo đức. Đua đòi ăn chơi sinh ra hư thân. thân mất nết.

Tham khảo

sửa