Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mət˧˥ net˧˥mə̰k˩˧ nḛt˩˧mək˧˥ nəːt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mət˩˩ net˩˩mə̰t˩˧ nḛt˩˧

Định nghĩa

sửa

mất nết

  1. Nói trẻ con quen thân hư hỏng.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa