Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈɡræ.fɪk/

Tính từ sửa

graphic /ˈɡræ.fɪk/

 1. (Thuộc) Đồ thị; minh hoạ bằng đồ thị.
  graphic statics — tĩnh học đồ thị
  graphic algebra — đại số đồ thị
  graphic solution — phép giải đồ thị
 2. Sinh động.
  a graphic account of the football match — bài tường thuật sinh động trận đấu bóng đá
 3. (Nghệ thuật) Tạo hình.
  the graphic arts — nghệ thuật tạo hình
 4. (Ngôn ngữ học) (thuộc) chữ viết; (thuộc) hình chữ.

Tham khảo sửa