Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực proche
/pʁɔʃ/
proches
/pʁɔʃ/
Giống cái proche
/pʁɔʃ/
proches
/pʁɔʃ/

proche /pʁɔʃ/

 1. Gần.
  Proche voisin — hàng xóm gần
  l’heure est proche — gần đến giờ
  proche parent — người có họ gần

Giới từ sửa

proche

 1. (Từ cũ, nghĩa cũ) (ở) gần.
  Les maisons qui sont proche l’église — những nhà gần nhà thờ

Phó từ sửa

proche

 1. (Từ cũ, nghĩa cũ) Gần.
  Il demeure ici proche — nó ở gần đây
  de proche en proche — lần lần
  S’étendre de proche en proche — lan ra lần lần

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
proche
/pʁɔʃ/
proches
/pʁɔʃ/

proche /pʁɔʃ/

 1. (Số nhiều) Bà con thân thuộc.
  Aimé de ses proches — được bà con thân thuộc yêu mến

Tham khảo sửa