Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[dɪ.ˈpɑːrt]

Nội động từSửa đổi

depart nội động từ /dɪ.ˈpɑːrt/

 1. Rời khỏi, ra đi, khởi hành.
  the train will depart at 6 — xe lửa sẽ khởi hành lúc 6 giờ
 2. Chết.
  to depart from life — chết, từ trần, từ giã cõi đời
 3. Sao lãng; đi trệch, lạc (đề).
  to depart from a duty — sao lãng nhiệm vụ
  to depart from a subject — lạc đề
  to depart from one's promise (words) — không giữ lời hứa
 4. (Thơ ca) ; (từ cổ, nghĩa cổ) rời khỏi, cáo biệt, ra về.
  the guests were departing — khách khứa đang ra về

Ngoại động từSửa đổi

depart ngoại động từ /dɪ.ˈpɑːrt/

 1. Từ giã (cõi đời).
  to depart this life — từ giã cõi đời này

Tham khảoSửa đổi