Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ʔjk˨˩tʂḛt˨˨tʂəːt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂek˨˨tʂḛk˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ sửa

trệch

 1. Ra ngoài chỗ, không đúng khớp.
  Viết trệch dòng..
  2.Cg..
  Trệu, trẹo..
  Bỏ sót:.
  Không trệch một buổi liên hoan nào.

Dịch sửa

Tham khảo sửa