Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɔj˧˧ ʨa̰ʔwŋ˨˩kɔj˧˥ tʂa̰wŋ˨˨kɔj˧˧ tʂawŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɔj˧˥ tʂawŋ˨˨kɔj˧˥ tʂa̰wŋ˨˨kɔj˧˥˧ tʂa̰wŋ˨˨

Động từ sửa

coi trọng

  1. Cho là quan trọng nên hết sức quan tâm, chú ý đến.
    coi trọng tình cảm
  2. chỉ hành động tôn kính.

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Coi trọng, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam