Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

damnificar

  1. Làm tổn thương (danh dự...), làm hại (ai), làm (ai) bị thương.
  2. Xúc phạm.
  3. Làm hư hại, làm hỏng, gây thiệt hại, gây tổn hại.

Chia động từSửa đổi