Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈtʃɔɪs]

Danh từSửa đổi

choice /ˈtʃɔɪs/

 1. Sự lựa, sự chọn, sự lựa chọn.
  choice of words — sự chọn từ
  to make one's choice of — chọn, lựa chọn
  to take one's choice — quyết định chọn một trong nhiều khả năng
  at choice — tuỳ thích
  by (for) choice — nếu được chọn; bằng cách chọn
  a large choice of hats — nhiều mũ để chọn
 2. Quyền chọn; khả năng lựa chọn.
 3. Người được chọn, vật được chọn.
 4. Tinh hoa, phần tử ưu .
  the choice of our youth — những phần tử ưu tú trong thanh niên của chúng ta

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi