Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kaːw˧˧ siəw˧˧kaːw˧˥ ʂiəw˧˥kaːw˧˧ ʂiəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːw˧˥ ʂiəw˧˥kaːw˧˥˧ ʂiəw˧˥˧

Tính từ

sửa

cao siêu

  1. Rất cao, vượt xa hẳn mức thường, ít ai đạt tới.
    Tài nghệ cao siêu.
    Tư tưởng cao siêu.
    Ước mơ cao siêu.

Tham khảo

sửa