Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈkæ.ləs/

Danh từ sửa

callus /ˈkæ.ləs/

  1. Chỗ thành chai; chai (da).
  2. (Y học) Sẹo xương.
  3. (Thực vật học) Thể chai, thể sần.

Tham khảo sửa