Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực caduc
/ka.dyk/
caducs
/ka.dyk/
Giống cái caduc
/ka.dyk/
caducs
/ka.dyk/

caduc /ka.dyk/

 1. Lỗi thời.
  Un usage caduc — một tục lệ lỗi thời
 2. (Thực vật học, giải phẫu) Rụng, sớm rụng.
  Membrane caduque — màng rụng
  stipules caduques — lá kèm sớm rụng
 3. (Luật học, pháp lý) ) vô hiệu.
  Testament caduc — di chúc vô hiệu
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Sắp tàn, tàn tạ; già yếu.
  Âge caduc — tuổi già yếu

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi