Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
loʔoj˧˥ tʰə̤ːj˨˩loj˧˩˨ tʰəːj˧˧loj˨˩˦ tʰəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo̰j˩˧ tʰəːj˧˧loj˧˩ tʰəːj˧˧lo̰j˨˨ tʰəːj˧˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

lỗi thời

  1. Lạc hậu, không hợp với giai đoạn hiện tại.
    Quan niệm lỗi thời.
    Sống lỗi thời.

Tham khảo sửa