Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɔ̰ʔ˨˩ saːt˧˥kɔ̰˨˨ sa̰ːk˩˧˨˩˨ saːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˨˨ saːt˩˩kɔ̰˨˨ saːt˩˩kɔ̰˨˨ sa̰ːt˩˧

Động từ sửa

cọ xát

  1. Cọ đi cọ lại, xát vào nhau.
    Cọ xát gì mà tiếng kêu nghe ghê tai.
  2. Một cuộc đánh nhau.
  3. Tiếp xúc, thử thách trong những hoàn cảnh, môi trường khó khănđa dạng.
    Phải cọ xát nhiều với thực tiễn mới trưởng thành được.

Tham khảo sửa