Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈbɑ.ɪɜː]

Danh từSửa đổi

buyer /ˈbɑ.ɪɜː/

  1. Người mua.
  2. Người mua hàng vào (cho một cửa hàng lớn).

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi