Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨəŋ˧˧ɓɨəŋ˧˥ɓɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨəŋ˧˥ɓɨəŋ˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

bương

  1. Cây thuộc họ tre, thân to, thẳngmỏng.