Tiếng AnhSửa đổi

 
aspect

Cách phát âmSửa đổi

[ˈæs.ˌpɛkt]


Danh từSửa đổi

aspect /ˈæs.ˌpɛkt/

 1. Vẻ, bề ngoài; diện mạo.
  to have a gentle aspect — có vẻ hiền lành
 2. Hướng.
  the house has a southern aspect — ngôi nhà xoay hướng về hướng nam
 3. Khía cạnh; mặt.
  to study every aspect of a question — nghiên cứu mọi khía cạnh của vấn đề
 4. (Ngôn ngữ học) Thể.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
aspect
/as.pɛ/
aspects
/as.pɛ/

aspect /as.pɛ/

 1. Vẻ, dáng.
  Aspect majestueux — vẻ oai vệ
  Un homme d’aspect misérable — người có dáng vẻ khổ sở
 2. Mặt, phương diện.
  Etudier une question sous tous ses aspects — nghiên cứu một vấn đề về mọi mặt
 3. (Ngôn ngữ học) Thể.
  Aspect perfectif — thể hoàn thành
  à l’aspect de — khi trông thấy
  au premier aspect — thoạt nhìn

Tham khảoSửa đổi