Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɨəŋ˧˧ ziə̰ʔn˨˩fɨəŋ˧˥ jiə̰ŋ˨˨fɨəŋ˧˧ jiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɨəŋ˧˥ ɟiən˨˨fɨəŋ˧˥ ɟiə̰n˨˨fɨəŋ˧˥˧ ɟiə̰n˨˨

Danh từ

sửa

phương diện

  1. Mặt nào đó được tách ra để xét riêng
    Nghiên cứu tìm hiểu mọi phương diện.
    Đứng về phương diện cá nhân mà nói.

Tham khảo

sửa