Mở trình đơn chính

Tiếng AnhSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

antialias

  1. (Máy tính) Khử răng cưa.

Chia động từSửa đổi