Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /a.me.ljɔ.ʁa.sjɔ̃/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
amélioration
/a.me.ljɔ.ʁa.sjɔ̃/
améliorations
/a.me.ljɔ.ʁa.sjɔ̃/

amélioration gc /a.me.ljɔ.ʁa.sjɔ̃/

 1. Sự cải thiện, sự cải tiến.
  L’amélioration des conditions de vie — sự cải thiện điều kiện sống
  Une amélioration dans les relations de ces deux pays — sự cải thiện quan hệ giữa hai nước này
 2. Sự tốt lên.
  Amélioration du temps — thời tiết tốt lên
 3. Sự cải tạo (đất).
 4. (Số nhiều) Công sửa sang (nhà cửa).
 5. (Số nhiều) Tiến bộ kỹ thuật.
  Les améliorations de la civilisation moderne — những tiến bộ kỹ thuật của nền văn minh hiện đại

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa