Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

Wikispecies (số nhiều Wikispeciess)

  1. Dự án về danh mục về các loài của Wikimedia.

Đồng nghĩaSửa đổi