Wikimedia Commons

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

Wikimedia Commons (số nhiều Wikimedia Commonss)

  1. Kho hình ảnh, âm thanh, và tập tin phương tiện khác có nội dung tự do. Dự án này trực thuộc Quỹ Hỗ trợ Wikimedia.

Đồng nghĩaSửa đổi