Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Latium

  1. Đồng bằng được cho là khởi thủy thành Roma.
  2. (lón) Bãi chăn thả gia súc.