Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Roma

  1. Quốc đô Italia.
  2. Quốc gia tồn tại từ 27 TCN đến 1453 SCN.
  3. Quốc đảo ven Ấn Độ Dương tồn tại từ 1850 đến 1853.
  4. (lón) Tam quyền phân lập.