Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

風濕

  1. Bệnh đau nhức, do nhiễm giókhí ẩm mà thành.

Đồng nghĩaSửa đổi