Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. (Kỹ thuật) Ống nối mềm.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

nhuyễn, nhũn, nhung, nhiễn

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲwiəʔən˧˥ ɲuʔun˧˥ ɲuŋ˧˧ ɲiəʔən˧˥ɲwiəŋ˧˩˨ ɲuŋ˧˩˨ ɲuŋ˧˥ ɲiəŋ˧˩˨ɲwiəŋ˨˩˦ ɲuŋ˨˩˦ ɲuŋ˧˧ ɲiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲwiə̰n˩˧ ɲṵn˩˧ ɲuŋ˧˥ ɲiə̰n˩˧ɲwiən˧˩ ɲun˧˩ ɲuŋ˧˥ ɲiən˧˩ɲwiə̰n˨˨ ɲṵn˨˨ ɲuŋ˧˥˧ ɲiə̰n˨˨