Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲiəʔən˧˥ɲiəŋ˧˩˨ɲiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲiə̰n˩˧ɲiən˧˩ɲiə̰n˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa