Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲiəʔən˧˥ɲiəŋ˧˩˨ɲiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲiə̰n˩˧ɲiən˧˩ɲiə̰n˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa