Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+8981, 要
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8981

[U+8980]
CJK Unified Ideographs
[U+8982]

Tra cứu

sửa
Bút thuận
 

Chuyển tự

sửa

Từ nguyên

sửa
Sự tiến hóa của chữ
Tây Chu Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán) Lục thư thông (biên soạn vào thời Minh)
Kim văn Tiểu triện Sao chép văn tự cổ
     

Tiếng Quan Thoại

sửa

Tính từ

sửa

  1. cần thiết, thiết yếu, trọng yếu, cốt lõi.

Danh từ

sửa

  1. sự cần thiết

Động từ

sửa
  1. yêu cầu, mong muốn, ước ao.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

yêu, eo, yếu, éo

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
iəw˧˧ ɛw˧˧ iəw˧˥ ɛw˧˥iəw˧˥ ɛw˧˥ iə̰w˩˧ ɛ̰w˩˧iəw˧˧ ɛw˧˧ iəw˧˥ ɛw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
iəw˧˥ ɛw˧˥ iəw˩˩ ɛw˩˩iəw˧˥˧ ɛw˧˥˧ iə̰w˩˧ ɛ̰w˩˧