Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh

Danh từSửa đổi

花娘

  1. Dụng ngữ xuất hiện khoảng thời Lê sơ, mô tả phường gái hành nghề bán dâmđôi khi xướng ca.
  2. Như nàng hoa, ả hoa, gái bán hoa, gái hoa, cái hoa, cô hoa, con hoa...

Đồng nghĩaSửa đổi