Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

自力更生

  1. Tự lực cánh sinh.
  2. Dựa vào năng lực của bản thân để tồn tạiphát triển.

Đồng nghĩaSửa đổi