Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+7E7E, 繾
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E7E

[U+7E7D]
CJK Unified Ideographs 繿
[U+7E7F]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Những người (bạn…) không rời nhau, những vật không tách rời được.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

khín, khiển

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xin˧˥ xiə̰n˧˩˧kʰḭn˩˧ kʰiəŋ˧˩˨kʰɨn˧˥ kʰiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xin˩˩ xiən˧˩xḭn˩˧ xiə̰ʔn˧˩