Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Do Tần Thủy Hoàng ghép chữ (Hoàng) là danh xưng của ba vị vua thời Tam Hoàng và chữ (Đế) là danh xưng của năm vị vua thời Ngũ Đế thời thượng cổ thành tước vị 皇帝 (hoàng đế)

Danh từSửa đổi

皇帝

  1. Hoàng đế, tên gọi để chỉ các vị vua phong kiến tập quyền chính thống tại Trung Quốc kể từ Tần Thủy Hoàng trở đi.
  2. Người cai trị một lãnh thổ rộng lớn.