Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Hoàng.

Đồng nghĩaSửa đổi