Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

U+7687, 皇
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7687

[U+7686]
CJK Unified Ideographs
[U+7688]

Tra cứuSửa đổi

Thư pháp
 
Kanji (Nhật)
 

Danh từSửa đổi

  1. Hoàng.

Đồng nghĩaSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)